pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

porty v TCP/IP • porty jsou identifikovány (celými, kladnými) čísly – číslo portu představuje relativní adresu v rámci uzlu • význam portu: – je to adresa, na které je poskytována určitá služba • "druhé straně" může být jedno, který konkrétní proces službu poskytuje, důležitá je služba jako taková • otázka: – jak se "druhá strana" dozví o tom, na jaké adrese (čísle portu) je poskytována služba, kterou požaduje? Na který port se má obrátit? • např.  na kterém portu poskytuje WWW server své stránky? • řešení: – význam některých portů je fixován • je apriorně dán (přidělen), přiděluje IANA (ICANN) • je to všeobecně známo – dříve se zveřejňovalo v RFC (naposledy RFC 1700) – dnes pouze on-line, na adrese http://www.iana.org/numbers.html – jde o tzv. dobře známé porty (well-known ports) • jsou to porty 0-1023 • smysl: na těchto portech jsou poskytovány obvyklé služby – existují též tzv. registrované porty (Registered) • porty 1024-49151 • IANA nepřiděluje, pouze registruje jejich použití – ostatní porty (Dynamic, Private) • 49152 - 65535 • jsou používány volně, nejsou ani registrovány