pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

jak identifikovat odesilatele/příjemce? (pro potřeby multiplexu a demultiplexu) • idea: – dávat entitám (procesům …) identifikátory, a ty pak zahrnout do transportních adres • tj. adresovat přímo jednotlivé procesy – problém: • procesy vznikají dynamicky, a dynamicky také zanikají – jak jim přidělovat identifikátory – jak oznamovat okolním uzlům, zda ten který proces právě běží (existuje) či nikoli • idea: – neidentifikovat přímo entity vyšších vrstev, ale – přechodové body mezi transportní a vyšší vrstvou • terminologie: – ISO/OSI: přechodový bod = bod SAP (Service Access Point) – TCP/IP: přechodový bod = port • způsob fungování: – přechodové body (porty) mají statický charakter • a tudíž se snáze identifikují • v TCP/IP: pořadovými čísly (čísly portů) – přechodové body (porty) existují nezávisle na entitách vyšších vrstev • entity se dynamicky asociují (přidružují, "bindují") k přechodovým bodům • jedna entita může být asociována s více porty • s jedním portem NESMÍ být asociováno více entit