pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

další úkol transportní vrstvy • síťová vrstva: – dívá se na každý uzel jako celek • síťové adresy (např. IP adresy) označují uzly jako takové – přesněji: jejich rozhraní • nerozlišují konkrétní entity v rámci uzlů – zejména na aplikační úrovni • transportní vrstva: – má za úkol rozlišovat různé entity (procesy, úlohy, démony, …) na  úrovni vyšších vrstev – musí provádět tzv. multiplex • "sběr" dat od více entit vyšších vrstev a jejich další přenos – a tzv. demultiplex • rozdělování přijatých dat mezi různé entity vyšších vrstev