pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

koncepce transportní vrstvy v TCP/IP • přenosová část (do síťové vrstvy) funguje „minimalisticky“ – je zaměřena na rychlost a robustnost, funguje nespolehlivě a nespojovaně • transportní vrstva je od toho, aby měnila charakter služeb síťové vrstvy – ale jen tehdy, když si to vyšší vrstvy přejí !!!! • viz: ..... nelze vyhovět všem ..... • transportní vrstva TCP/IP obsahuje dva alternativní transportní protokoly: – TCP (Transmission Control Protocol), mění charakter přenosových služeb • zajišťuje spolehlivost a funguje spojovaně – UDP (User Datagram Protocol), nemění charakter přenosových služeb • funguje nespolehlivě a nespojovaně • vyšší vrstvy si mohou samy vybrat, který transportní protokol využijí