pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

představa ISO/OSI • otázka: – jak zajistit to, aby příjemce věděl jak rekonstruovat  data, přijatá v přenosovém (mezi)tvaru? • tak, aby pro něj měla stejný význam jako pro odesilatele? • řešení: – u odesilatele se nejprve (obecně) popíší data, která mají být přenesena • obecným způsobem, který zachycuje jejich význam – představa: jako kdyby šlo o deklarace v programovacím jazyku – vznikne "průvodka" k datům – data se zkonvertují a převedou do přenosového tvaru – k datům v přenosovém tvaru se připojí průvodka • a  vše se přenese – příjemce podle průvodky převede data z přenosového tvaru do takového tvaru, který má pro něj stejný význam jako pro odesilatele • co je nutné mít k dispozici? – jazyk pro "průvodku" • jazyk umožňující obecný popis dat • šlo by použít nějaký konkrétní programovací jazyk – a z něj by stačily jen deklarace • ale žádný programovací jazyk nebyl vhodný – standardizovaný, … • pro ISO/OSI byl vytvořen speciální jazyk pro abstraktní popis obecných dat – ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) – je to ISO Standard X.680 – používá se hodně i v rámci Internetu – pravidla pro převod z/do přenosového tvaru • pro ASN.1 byla vytvořena samostatná pravidla BER (Basic Encoding Rules) – říkají, jak reprezentovat jednotlivé datové položky – používá se tzv. TLV kódování (Type, Length, Value)