pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

možnosti řešení konverzí • přizpůsobení stylem „každý s každým“ – každá dvojice příjemce-odesilatel se dohodne na společném formátu – konverze se provádí jen 1x • buďto u odesilatele, nebo u příjemce • je to efektivnější – stále je nutné převádět z/do přenosové tvaru – v praxi je to  problematické • ne vždy se mohou libovolné dvě strany předem dohodnout • přes společný mezitvar – je definován jeden společný "mezitvar" • i přenosový tvar – konverze se provádí 2x • 1x u odesilatele • 1x u příjemce • vše společně s převodem do přenosového tvaru – je to jednodušší na vzájemnou koordinaci • každé straně stačí naučit se převádět z/do společného mezitvaru