pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

jiný problém: • co dělat se strukturami, které jsou provázány pointery? – jsou pevně vázány na adresový prostor odesilatele, – v adresovém prostoru příjemce nemají smysl!!!!! • jediné možné řešení: – převést struktury s pointry na ekvivalentní strukturu bez pointerů, tu přenést • a pak případně "nějak vrátit zpět" do struktury s pointry