pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

prezentační vrstva • nižší vrstvy se snaží doručit každý bit přesně tak, jak byl odeslán • stejná posloupnost bitů může mít pro příjemce jiný význam než pro odesilatele, např. kvůli – kódování znaků (ASCII, EBCDIC,...) – formátování textů – formátu čísel (celá, reálná, …) – formátu struktur, polí – ukazatelům (pointerům) • prezentační vrstva má na starosti potřebné konverze, tak aby obě strany interpretovaly přenášená data stejně!! – dále má na starosti převod dat z/do takového tvaru, ve kterém jsou data přenášena • data určená k přenosu je nutné: – převést do takového tvaru, který je vhodný pro přenos • přenosový kanál je lineární (jednorozměrný), přenášená data musí být „zlinearizována“ – např. vícerozměrná pole musí být převedena na jednorozměrná – pointery musí být eliminovány (nahrazeny něčím jiným) – dále je nutné poskytnout příjemci takovou informaci, která mu umožní správně pochopit význam dat • aby věděl co představují • aby si je uměl „poskládat“ zpět z přenosového tvaru do takového, s jakým on sám pracuje