pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

problém relační vrstvy • (smysluplné) úkoly pro relační vrstvu by se našly – našly by se i protokoly, které by umožnily realizovat • ale tyto úkoly se řeší (protokoly se využívají) jinde – na úrovni aplikační vrstvy • důvod: – celkový neúspěch RM ISO/OSI a přechod na model TCP/IP, který nemá samostatnou relační vrstvu – relační protokoly vznikají v rámci TCP/IP již pro aplikační vrstvu • příklady relačních protokolů: – SIP (Session Initiation Protocol) • slouží (nejen) potřebám IP telefonie, ale i dalším formám komunikace  • obdoba H.323 – RPC (Remote Procedure Call) • vzdálené volání procedur – X-Window • zobrazovací služby – SQL (Structured Query Language) – ……