pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

relační vrstva • úkoly relační vrstvy: – vést relace a řídit dialog – zajišťovat synchronizaci – podporovat transakce – zajišťovat bezpečnost – …… • co jsou relace? • analogie s telefonním hovorem: – vytočení tel. čísla a navázání spojení (telefonní hovor) odpovídá transportnímu spojení – dialog vedený po telefonu odpovídá relaci • dialog lze vést i jiným způsobem, než jen po telefonu (např. písemně, vysílačkami, ....) • jeden telefonní hovor (transportní spojení) může být postupně využit pro více různých dialogů (relací) • jeden dialog (relace) může pokračovat i přes více po sobě jdoucích tel. hovorů (transportních spojení – obecně (vedení relací): • jednu relaci lze vést prostřednictvím více (transportních) spojení • prostřednictvím jednoho transportního spojení lze vést více relací (dialogů) – relace (dialogy) mohou být: – plně duplexní – poloduplexní – je třeba vhodně řídit – ochrana přes zablokováním vzájemné komunikace • starvation (vyhladovění): obě strany čekají na reakci té druhé • constipation (zácpa): obě strany se snaží něco odeslat, a žádná nepřijímá – podpora transakcí • podpora nedělitelných skupin operací (transakcí), two-phase committ atd.