pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

proč je nutná přizpůsobovací vrstva? • proč se raději nižší vrstvy nepřizpůsobí požadavkům vyšších vrstev? – např. pokud jde o spolehlivost, spojovaný/nespojovaný charakter, kvalitu služeb • protože to nejde !!!! – požadavky různých entit vyšších vrstev (aplikací) mohou být výrazně odlišné, • nelze vyhovět všem současně – nižší vrstvy (po síťovou včetně) mohou patřit někomu jinému, než uživatelům • např. provozovateli veřejné datové sítě • transportní vrstva není přítomna v přepojovacích uzlech – směrovačích, ústřednách apod. • transportní vrstva je implementována až v koncových uzlech – je tudíž plně v moci koncových uživatelů – lze snáze měnit (zvyšovat) její schopnosti