pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

podpora aplikací • pozorování: – kromě přenosu dat potřebují nejrůznější aplikace další funkce/činnosti/aktivity/…. – například: • minimalizaci efektu výpadků spojení (transportních), například při přenosu větších souborů • řízení dialogů (vzájemné komunikace aplikací) • podporu transakcí • zajištění bezpečnosti • konverze pro potřeby přenosu a pro stejnou interpretaci dat • ……. • otázka: mají být tyto činnosti zajištěny centrálně (společně), nebo si je má každá aplikace zajišťovat sama? • RM ISO/OSI: mají být zajištěny centrálně – proto v RM ISO/OSI existuje samostatná relační a prezentační vrstva, která je zajišťuje • RM ISO/OSI má 7 vrstev • TCP/IP: nechť si je každá aplikace zajistí sama – proto v TCP/IP neexistuje samostatná relační a prezentační vrstva • TCP/IP má jen 4 vrstvy