pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

QoS: Differentiated Services • myšlenka: – nesnažit se o "absolutní" naplnění požadavků (jako Integrated Services), ale nabídnout alespoň "relativní" (rozdílové, differentiated) služby • jeden druh provozu je upřednostňován na úkor jiného • princip realizace: – zavede se několik tříd provozu • a každá třída bude mít jinou přednost/prioritu  při přenosu a zpracování – každý přenášený paket či každé spojení se může "přihlásit" k určité třídě (prioritě) • a podle toho je s ním nakládáno – musí být podporováno v celé síti, již na úrovni síťové vrstvy • na rozdíl od "integrovaných služeb" mohou být jednotlivé třídy nastaveny dopředu a pevně • praktické využití: – jednotlivé pakety deklarují svou příslušnost k určité třídě provozu skrze vhodnou "nálepku" • prefix • nastavení údaje ve své hlavičce – v IPv4: využívá se byte ToS (Type of Service) • příklady (TCP/IP): – Expedited Forwarding • 2 třídy: Expedited a Regular • pakety v třídě Expedited mají absolutní přednost při přenosu před pakety z třídy regular – Assured Forwarding • 4 třídy podle priorit pro přenos • k tomu ještě 3 úrovně priorit pro zahazování paketů (při přetížení) • celkem 12 kombinací (tříd)