pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

QoS: Integrated services • snaha: – garantovat každému přesně to, co potřebuje • základní princip: – při navazování spojení žadatel specifikuje, co bude potřebovat • jakou kapacitu, rychlost, zpoždění atd. – síť posoudí, zda to dokáže zajistit a garantovat – pokud ano: • spojení je navázáno – pokud ne: • žádost o navázání spojení je odmítnuta • jak lze realizovat? – je nutné k tomu vyhradit (rezervovat) potřebný objem zdrojů • včetně přenosové kapacity a výpočetní kapacity v přepojovacích uzlech – nelze řešit výhradně na úrovni transportní vrstvy !!!! • je nutná určitá spolupráce již na úrovni vrstvy síťové • nestačí to implementovat v koncových uzlech, musí být změněny i vnitřní a páteřní části sítě • princip realizace: – žadatel o navázání spojení uvede své     R-spec • (Requirements), co bude od sítě požadovat – žadatel uvede své T-spec • jak bude vypadat datový provoz (Traffic), který bude generovat – musí existovat mechanismus (protokol), který R-spec i T-spec předá jednotlivým směrovačům v síti a "sjedná s nimi" jejich akceptování/odmítnutí • takovým protokolem je RSVP – ReSerVation Protocol • směrovače pak příslušné zdroje vyhradí pro právě vznikající virtuální okruh, po kterém pak přenos probíhá