pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

RTP/RTCP • "čistě transportní" podpora QoS – standardizovaný způsob "balení" multimediálních dat do přenášených paketů, s podporou jejich multimediálního charakteru – ale bez vlivu na způsob jejich přenosu • ten je stále best effort!!! • RTP (Real Time Protocol) – "balí" jednotlivé části multimediálních dat do vlastních bloků (paketů) • a ty vkládá do UDP paketů – připojuje informace • o typu multimediálního obsahu – Payload type 0: PCM, 64 kbps – Payload type 3, GSM, 13 kbps – Payload type 26, Motion JPEG – Payload type 33, MPEG2 video – …. • o pořadí paketu – jednotlivé pakety čísluje, usnadňuje detekci ztracených paketů • o čase vzniku dat (timestamp) – říká kdy přesně data vznikla – tím usnadňuje jejich bufferování na straně klienta • o konkrétním streamu (proudu) – v rámci jednoho RTP přenosu může být přenášeno více samostatných proudů (streamů) – podporuje multicast • RTCP (Real Time Control Protocol) – zprostředkovává vzájemné informování zdroje a příjemců • např. o procentu ztracených paketů, o jejich zpoždění, o schopnostech příjemce apod. • přenáší popis RTP streamu, ….