pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

transportní vrstva a QoS • standardní způsob řešení transportní vrstvy QoS (Quality of Service) nepodporuje – síťová vrstva "měří všem přenosům stejně" • pokud funguje na paketovém principu a na bázi "best effort", jako IP v rámci TCP/IP sítích – ani TCP ani UDP (v rámci transportní vrstvy TCP/IP) nevychází vstříc potřebám QoS • negarantují maximální zpoždění ani pravidelnost v doručování • díky tomu je přenosová infrastruktura dnešního Internetu tak laciná, dostupná a rychlá – problém je ale v tom, že nevychází vstříc multimediálním přenosům, které mají své specifické požadavky na QoS • možné řešení: • přístup "hrubou silou" – zvyšuje se disponibilní přenosová kapacita • hlavně na úrovni páteřních sítí – problém se tím neřeší • pouze se statisticky snižuje četnost jeho výskytu – dnes je to nejschůdnější cesta • relativně laciná • ostatní jsou komplikovanější