pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

QoS - zajištění kvality služeb • pozorování: – různé druhy přenosů mají různé nároky – ale standardní způsob fungování přenosových sítí (best effort) měří všem stejně!! • řešení: – žádné / "hrubou silou" • zvýší se přenosová i další kapacita, tak aby k problémům nedocházelo tak často – podpora kvality služeb (QoS, Quality of Service) • s různými druhy přenosů bude "nakládáno různě" • možnosti implementace QoS: – přímo na úrovni síťové vrstvy • kde jinak vzniká "best effort" • např. protokol IP má v hlavičce položku (ToS) pro vyjádření požadavků paketu na QoS – ale standardně se ignoruje – "předpoklady" na síťové vrstvě, hlavní část řešení na transportní vrstvě • příklad: na úrovni síťové vrstvy se rezervují určité kapacity, které se pak využívají na úrovni transportní vrstvy – řešení na transportní nebo aplikační vrstvě • bez "předpokladů" na síťové vrstvě • možné přístupy a techniky – traffic conditioning, • úpravy datového provozu tak, aby "lépe prošel" – "Integrated Services" • zásadnější změny v přenosové části sítě, tak aby bylo možné rezervovat potřebné zdroje a dát "pevné záruky" – "Differentiated Services" • menší zásahy do přenosové části sítě, snaha diferencovat provoz a poskytnout alespoň "záruku rozdílu"