pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

ochrana před zahlcením • připomenutí: – řízení toku (flow control) se týká jedné komunikující dvojice (odesilatel - příjemce) – ochrana před zahlcením (congestion control) se týká sítě jako takové • "součtu" datových toků, které se v určitém  místě schází – lze řešit i na nižších vrstvách • linkové, síťové • nebo na transportní vrstvě • i na aplikační • pozorování: – většina ztrát přenášených dat jde spíše na vrub zahlcení než chybám HW – transportní protokoly mohou nevhodným chováním důsledky ještě zhoršovat • tím že se snaží odesílat další data • přístup TCP – každou ztrátu dat chápe jako důsledek zahlcení • a nasazuje protiopatření (congestion control) – po ztrátě paketu jej pošle znovu, ale neposílá další a čeká na potvrzení • tj. přechází z kontinuálního potvrzování na jednotlivé !! – nevysílá tolik dat, kolik mu umožňuje okénko!! – přijde-li potvrzení včas, odešle dvojnásobek dat a čeká na potvrzení • odešle dva pakety – takto postupuje dokud nenarazí na omezení dané aktuální velikostí okénka • postupně se tak vrací na kontinuální potvrzování