pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

hlavní úkoly transportní vrstvy • zajišťovat end-to-end komunikaci • rozlišovat mezi více odesilateli a příjemci v rámci daného uzlu – provádět multiplex a demultiplex • vyrovnávat rozdíly mezi schopnostmi nižších vrstev a požadavky vyšších vrstev – měnit spojovaný/nespojovaný charakter • v případě spojované komunikace zajišťovat korektní  navazování/ukončování spojení atd. – zajišťovat spolehlivost • je-li požadována – zajišťovat kvalitu služeb • je-li požadována • předcházet/řídit zahlcení a řídit tok