pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

buffery a řízení toku (TCP) • TCP se snaží řídit tok dat – aby odesilatel nezahlcoval příjemce a kvůli tomu nedocházelo ke ztrátám dat • podstata řešení: – používá se metoda okénka • okénko udává velikost volných bufferů na straně příjemce • odesilatel může posílat data do "zaplnění" okénka • příjemce spolu s každým potvrzením posílá také svou "nabídku" (údaj o velikosti okénka, window advertisement) – tím říká, kolik dat je ještě schopen přijmout (navíc k právě potvrzovaným)