pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

bytový proud v TCP • protokol TCP přijímá/vydává data po jednotlivých bytech (pracuje s bytovým proudem, byte stream) – ve skutečnosti data bufferuje (ukládá do bufferu, jehož velikost volí podle parametru MTU) • obsah bufferu je odesílán až po jeho naplnění – aplikace má možnost vyžádat okamžité odeslání obsahu bufferu (operace PUSH) • TCP potřebuje označovat jednotlivé byty v rámci proudu – jelikož nepracuje s bloky – potřebuje to například pro potvrzování • aby vyjádřil "kam až" se data přenesla – používá k tomu (32-bitovou) pozici v bytovém proudu • začíná od náhodně zvoleného čísla