pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

volba timeoutu (TCP) • otázka: – jak volit dobu, po kterou má odesilatel čekat na potvrzení? • velikost timeoutu – když bude příliš velká • bude čekat zbytečně – špatné – když bude příliš malá • "zpanikaří" předčasně, začne podnikat nápravné akce zbytečně – velikost timeoutu výrazně ovlivňuje efektivnost protokolu, který zajišťuje spolehlivý přenos • záměry protokolu TCP: – snaha přizpůsobit se různým podmínkám • rozlehlé sítě a lokální sítě, různě dlouhá doba obrátky (RTT, Round Trip Time) – snaha přizpůsobit se měnícím se podmínkách • doba obrátky se může dynamicky měnit, podle zátěže sítě atd. – dělá to dobře = je efektivní v LAN i WAN • ale je kvůli tomu i značně komplikovaný • princip: – TCP průběžně monitoruje chování sítě, a podle něj mění délku časového intervalu, po který čeká na potvrzení • ve skutečnosti: – TCP monitoruje  "dobu obrátky" • nepozná přenosové zpoždění, ale sleduje za jak dlouho dostává odpovědi – TCP vyhodnocuje: • vážený průměr dob obrátky (RTT) • rozptyl dob obrátky – "čekací dobu" TCP  vypočítává jako funkci váženého průměru a rozptylu • výsledný efekt: – "čekací doba" vychází "těsně nad" střední dobou obrátky • je-li doba obrátky konstantní, čekací doba se jí více přibližuje • jakmile se doba obrátky začíná měnit, čekací doba se zvětšuje – dobře to reaguje na: • prodlužování doby obrátky při "dávkách paketů" • zkrácení doby obrátky po odeslání dávky paketů