pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

zajištění spolehlivosti • transportní protokol může zajišťovat spolehlivost přenosu – pokud je to po něm požadováno – TCP/IP: po TCP se požaduje, po UDP nikoli • způsob realizace: – přes potvrzování, využívá se zpětná vazba – v úvahu připadá jednotlivé i kontinuální potvrzování • v lokálních sítích: – přenosové zpoždění je malé, lze použít jednotlivé potvrzování (stop&wait) • v rozlehlých sítích: – je přenosové zpoždění velké, je nutné použít kontinuální potvrzování • TCP: – používá kontinuální potvrzování • se selektivním opakováním !!! – příjemce generuje kladná potvrzení