pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

práce se sockety • sockety existují nezávisle na portech • vznik socketu: – voláním funkce pro vytvoření nového socketu: SOCKET (…) • parametry: – rodina protokolů (TCP/IP) – typ služby (STREAM, DATAGRAM, RAW) – protocol (TCP, UDP) – nově vytvořený socket není asociován (sdružen) s žádným portem • vzniká "sám o sobě" • asociování socketu s konkrétním portem – voláním funkce: BIND (…) • po skončení práce se socketem je nutné jej zavřít/zrušit – CLOSE(...) • se sockety lze provádět další "primitivní operace" – SENDTO(socket,data,…,adresa ….) • pošle data zadanému příjemci • určeno pro nespojovaný způsob komunikace, bez navazování spojení – RECVFROM(socket,…,adresa, …) • přijme data nespojovaným způsobem