pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

porty vs. sockety • porty jsou logickou záležitostí – na všech platformách jsou stejné • identifikované svými čísly – jejich konkrétní implementace je závislá na platformě • aplikace (entity aplikační vrstvy) obvykle pracují s porty skrze API – API může být součástí operačního systému, nebo může mít formu knihoven linkovaných k aplikaci • podstatný je také "styl" práce s porty – dnes převažuje "styl" (paradigma) zavedený v  BSD Unixu (verze 4.2), založený na tzv. socketech • socket vznikl jako abstrakce souboru v BSD Unixu – pro potřeby práce se soubory (a také pro vstupu a výstupy) – pracuje se s ním style "open-read-write-close" • sockety byly použity i pro potřeby síťování – byly rozšířeny o další možnosti/operace • "socketové API" – takové API, které procesům vytváří iluzi že pracují se sockety • např. rozhraní WINSOCK • socket si lze představit jako analogii brány – vedoucí k síťovým službám