pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

představa (aplikačního) spojení • jedna entita (proces, … ) může komunikovat s více entitami na jiných uzlech přes stejný port – jeden server může přijímat požadavky od různých klientů na stejném portu – více klientů může navázat spojení se stejným serverem na stejném portu – rozlišení umožňuje adresa a port klienta, v rámci pětice • (protokol, IP klienta, Port klienta, IP serveru, Port serveru)