pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

pohled "síť je oblak" • při tomto pohledu se studuje vzájemná komunikace koncových uzlů – týká se transportní vrstvy a vyšších vrstev • podstatný je i způsob fungování sítě/oblaku (směrem navenek) • role koncových uzlů souvisí se způsobem provozování aplikací (tzv.výpočetním modelem) – některé uzly jsou servery – jiné uzly jsou v roli klientů – uzly jsou rovnocenné (peers) – . . . . . • síť může fungovat různými způsoby: – spojovaně / nespojovaně – spolehlivě / nespolehlivě – na principu přepojování paketů / přepojování okruhů – stylem "best effort" / s garancí kvality služeb – blokovým / proudovým způsobem – . . . .