pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

co je (počítačová) síť? • existuje více možných pohledů (úrovní abstrakce) – síť je "oblak", její interní struktura není viditelná ani relevantní – jde o soustavu vzájemně propojených sítí (katenetový model) – jde o množinu vzájemně propojených aktivních prvků (směrovačů, …) – …….