pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

základní filosofický rozdíl svět spojů • vychází z předpokladu, že dostupných zdrojů je málo – ne tolik, aby se dostalo na všechny současně – např. přenosová kapacita, výpočetní kapacita, …. • prodává hlavně „vyčlenění zdrojů“ – nechává si platit za to, že uživateli vyčlení k výhradnímu využití určité zdroje • v jakém rozsahu? • na jak dlouho? – nezajímá se o to, jak „hodně“ či „málo“ byly vyčleněné zdroje skutečně využity • efektivnost ponechává na uživateli/zákazníkovi • garantuje dostupnost vyčleněných zdrojů • zpoplatňuje uživatele podle vyčleněných zdrojů – po minutách/hodinách – v závislosti na charakteru a velikosti poskytnutých zdrojů svět počítačů • vychází z předpokladu, že zdrojů je dostatek – resp. že dostupnost zdrojů není hlavním omezujícím faktorem • prodává hlavně „využití zdrojů“, resp. „poskytnuté služby“ – dosažení efektivnosti je úkolem poskytovatele služby • nikoli uživatele/zákazníka • zpoplatňuje uživatele podle „skutečné konzumace“ – např. podle objemu skutečně přenesených dat – nebo paušálně