pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

myšlenka konvergence (infrastruktury) • světy spojů a počítačů si tradičně budovaly oddělené přenosové sítě, šité na míru vlastním požadavkům – svět spojů: "chytré" sítě, fungující na principu přepojování okruhů – svět počítačů: "hloupé" sítě, fungující na principu přepojování paketů • důsledek: – bylo to (a stále je) neefektivní • myšlenka: – proč raději nebudovat (a neprovozovat) jen jednu síť, pro potřeby obou světů? • problém: – požadavky obou světů jsou značně odlišné, je těžké jim vyhovět současně • a zachovat rozumnou efektivitu fungování • pokus o konvergenci: – sítě ISDN (Integrated Services Digital Network) • pochází ze světa spojů • navrženo pro potřeby světa spojů • potřeby světa počítačů nezohledněny • možné očekávání: svět počítačů se přizpůsobí? – jako „konvergované řešení“ ISDN neuspělo • pokus o konvergenci: – sítě ATM (Asynchronous Transfer Mode) • vzniklo ve světě spojů, za účasti světa počítačů • snaží se vycházet vstříc potřebám obou světů • výsledek je velmi komplikovaný a neefektivní (těžkopádný …) – jako „konvergované řešení“ ATM uspělo jen v páteřních sítích • ne všude a ne vždy • hlavně u telekomunikačních operátorů