pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

odbočení: požadavky aplikací multimediální aplikace – např. přenos živého zvuku a obrazu • vyžadují: – pravidelnost doručování • malý rozptyl přenosového zpoždění (angl: jitter) – často i malé přenosové zpoždění (latence) • např. telefonování do 200 ms • proč? – protože jednotlivé části přenášených dat jsou zpracovávány průběžně • zvuk je přehráván, obraz zobrazován … – nerovnoměrnosti v doručování způsobují nerovnoměrnosti ve zpracování • analogie „trhaného zvuku“ či měnící se rychlosti posunu filmového pásu • vhodné je přepojování okruhů datové aplikace – např. přenos souborů, email, WWW … • nevyžadují: – ani malé přenosové zpoždění, – ani pravidelnost doručování • proč? – protože jednotlivé části přenášených dat jsou zpracovávány až po doručení poslední části • např. zpracování souboru, emailu …… – protože nepracují s „bezprostřední interaktivitou“ • jako např. telefonie • u WWW jen „reakční doba“ • vhodné je přepojování paketů