pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

obsah přednášky – principy (ZS) • úvod – základní paradigmata světa počítačů a světa spojů • taxonomie počítačových sítí – o dělení počítačových sítí "do škatulek" • síťové modely a architektury, RM ISO/OSI – o historii a koncepci referenčního modelu ISO/OSI • síťový model TCP/IP – podrobněji o rodině protokolů TCP/IP • základy datových komunikací – šířka pásma, modulační a přenosová rychlost, přenosové cesty, …. • techniky přenosu dat – přenosové protokoly, spolehlivost, řízení toku … • přístupové metody – techniky přístupu ke sdílenému médiu v sítích LAN, síťová vrstva a směrování – hlavní úkoly síťové vrstvy, spojované a nespojované přenosy, spolehlivé a nespolehlivé přenosy, … • transportní vrstva – hlavní úkoly transportní vrstvy, řešení v  ISO/OSI a TCP/IP … • aplikační vrstva – koncepce aplikační vrstvy ISO/OSI a TCP/IP, hlavní aplikační protokoly … • výpočetní model – od dávkového zpracování po cloud computing …