pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

představa přepojování paketů • data musí být přenášena po blocích – paketech, rámcích, buňkách, ….. – smysl má pouze blokový přenos • přenášené bloky dat musí být opatřeny vhodnou identifikací příjemce a odesilatele • přenášené bloky dat se v přepojovacích uzlech mohou zdržet různou dobu – záleží to na souběhu všech datových bloků v daném přepojovacím uzlu, od všech odesilatelů • to nelze nikdy předem odhadnout • důsledek: – přenosové zpoždění je podstatně větší než u přepojování okruhů – přenosové zpoždění není rovnoměrné • na rozdíl od přepojování okruhů • typickým datovým přenosům to nevadí, problém je s multimediálními přenosy