pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

představa přepojování okruhů • přenášená data se „nikde nezdržují“ – nejsou nikde uchovávána (ani dočasně) • důsledkem je velmi malé přenosové zpoždění (které lze předem odhadnout) • důsledkem je rovnoměrné přenosové zpoždění • to vyhovuje multimediálním přenosům • jednosměrné okruhy (tzv. kanály) se mohou rozvětvovat – vést od jednoho odesilatele k více příjemcům současně • přenášená data není nutné explicitně adresovat – příjemcem je vždy „ten, kdo je na druhém konci …“ • data lze přenášet po bytech i po blocích – lze realizovat tzv. proudový přenos (tj. po bytech) i blokový přenos (po blocích)