pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

best effort / QoS • co by bylo optimální řešení? – pokud by se pro každý jednotlivý přenos dala domluvit (a dodržet) individuální "kvalita přenosu" • co do latence, rozptylu zpoždění, chybovosti, ztrátovosti atd. • "best effort" – takový způsob přenosu, kdy to NEJDE, a kdy naopak platí že "všem datům je měřeno stejně", • všechna jsou přenášena stejně, se stejnými parametry – přenos má negarantovaný charakter • síť se snaží vyhovět všem požadavků na přenos, dokud její zdroje stačí • jakmile zdroje přestávají stačit, jsou požadavky kráceny – všechny stejně!!! • QoS (Quality of Service) – obecné označení pro variantu, kdy přenosová síť dokáže rozlišovat mezi jednotlivými přenosy a nabízet jim různou "kvalitu přenosu" (QoS) • tj. "různým přenosům může být měřeno různě" – QoS může představovat garanci parametrů přenosu • pak se řeší na principu rezervace zdrojů – potřebné zdroje jsou rezervovány (vyhrazeny) jen pro příslušný přenos, nikdo jiný je nemůže využívat – QoS nemusí představovat žádnou garanci  (ale jen "přednost") • pokud se QoS řeší formou prioritizace – tj. některé přenosy mají přednost před jinými