pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

spolehlivý/nespolehlivý přenos • pozorování: – přenosy nejsou nikdy ideální, vždy může dojít k nějakému poškození přenášených dat • včetně jejich úplné ztráty • otázka: – když už k něčemu dojde, kdo se má postarat o nápravu? • varianta: spolehlivá přenosová služba – ten, kdo data přenáší, považuje za svou povinnost postarat se o nápravu – vyžaduje to: • rozpoznat, že k chybě došlo (detekce chyb) • vyžádat si nový přenos dat (skrze vhodné potvrzování) • varianta: nespolehlivá přenosová služba – … nepovažuje za svou povinnost postarat se o nápravu • poškozená data jednoduše zahodí a pokračuje dál • nebo ani nezkoumá, zda jsou poškozená jaký smysl mají nespolehlivé přenosové služby? • se zajištěním spolehlivosti je vždy spojena nenulová režie – stojí to výpočetní i přenosovou kapacitu • zajištění spolehlivosti výrazně nabourává pravidelnost doručování dat – tím, jak se chybně přenesená data musí posílat znovu • spolehlivost není nikdy absolutní – vždy je relativní, konkrétní aplikace mohou požadovat vyšší spolehlivost • pak je výhodnější pokud si ji zajistí samy • některým aplikacím více vadí nerovnoměrnost v doručování, než občasná chyba v datech – například přenosu živého hlasu a obrazu