pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

nespojovaný způsob komunikace • nespojovaná komunikace je bezestavová – komunikující strany nepřechází mezi různými stavy • jejich stav se v průběhu komunikace nemění – nemusí být explicitně ošetřovány změny stavů a nestandardní situace • jednoduše se pokračuje dále • bloky dat, přenášené nespojovaným způsobem, jsou obvykle označovány jako datagramy – každý z nich musí ve své hlavičce nést plnou adresu svého příjemce • bloky přenášené spojovaným způsobem mají v hlavičce identifikátor spojení • nespojovaná komunikace nemusí zachovávat pořadí – každý blok je přenášen samostatně a nezávisle na přenosu ostatních bloků – každý blok může být přenášen jinou cestou • proto se může měnit pořadí, v jakém jsou doručovány • analogie: listovní pošta – každý dopis , vhozený do poštovní schránky, je přenášen nezávisle na ostatních dopisech