pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

spojovaný způsob komunikace jde o obecné paradigma komunikace!!! • spojovaná komunikace je stavová – komunikující strany přechází mezi různými stavy • minimálně: spojení není navázáno, spojení je navázáno – musí být zajištěn korektní (a koordinovaný) přechod mezi stavy • nesmí např. dojít k tomu, že jedna strana považuje spojení za navázané a druhá nikoli – musí být explicitně ošetřovány nestandardní situace • např. výpadek spojení je třeba nejprve detekovat, pak zrušit spojení a navázat nové • spojovaná komunikace zachovává „pořadí“ – při postupném přenosu bloků dat jsou všechny bloky přenášeny stejnou cestou • proto: nemění se jejich pořadí • analogie: telefonní hovor – nejprve je nutné navázat spojení • vytočit číslo volaného – pak probíhá hovor – pak je nutné hovor ukončit • zavěsit, zrušit spojení, ukončit tarifikaci