pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  47

ENUM • jde o snahu provázat DNS a telefonní čísla • cíl: umožnit, aby se k telefonním číslům mohly přiřazovat "další informace", stejně jako k doménovým jménům – například o přesměrování hovoru • účastník má jedno tel. číslo a skrze DNS si volí, zda chce přijímat na hlasový telefon, nebo na jiné zařízení (na které) – například o typu koncového zařízení a jeho schopnostech • vhodné zejména pro IP telefonii • další cíle: – aby se místo WWW adres dala používat telefonní čísla • aby mobilní terminály nemusely zadávat adresy WWW stránek (WAP stránek atd.), ale stačila jen telefonní čísla – aby se např. daly posílat maily na telefonní čísla • obecně: aby tel. číslo mohlo sloužit jako jednotná adresa účastníka • jde o projekt "světa spojů", nikoli "světa Internetu" – angažuje se hlavně ITU-T