pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  44

alternativní DNS • nahrazují oficiální "DNS root servery" svými vlastními – díky tomu si mohou vytvářet vlastní TLD – podmínka fungování: • DNS servery uživatelů se nesmí "ptát" oficiálních DNS root serverů, ale musí být "nastaveny" na alternativní