pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  43

IRI, Internationalized Resource Indicators • koncept IDN se týká pouze doménových jmen – nikoli celých URL adres – neřeší přístupové cesty, jména (a přípony) objektů a další součásti URL • "celé URL" bude řešit až koncept IRI – Internationalized Resource Indicators • IDN bude jeho součástí – ještě není hotov !!! • přístup firmy Microsoft k IDN: – sledujeme a zvažujeme implementaci • domněnka: – čekají na IRI, až bude mít definitivní podobu: