pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

příklady • Name=ksi.ms.mff.cuni.cz    Type=A, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=4  IP Address=195.113.19.213 • Name=kki.ms.mff.cuni.cz      Type=CNAME, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=20 CNAME=ksi.ms.mff.cuni.cz • Name=peterka.cz     Type=MX, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=18     Preference=10, Mail Exchange=mail.czech.net • Name=peterka.cz     Type=MX, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=11     Preference=100, Mail Exchange=mspool.czech.net