pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

RR - Resource Records • DNS je distribuovaná databáze – logicky členěná podle domén • data jsou v ní uložena ve formě vět – tzv. RR – Resource Records – např. údaj o IP adrese uzlu s konkrétním jménem