pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

primární a sekundární name servery • každá doména musí mít (hlavní) name server, který je tzv. primární (master) – primární name server má přímo k dispozici relevantní data o doméně • svůj zone file získává z místního disku • kromě toho by měla mít nejméně jeden (záložní) name server, tzv. sekundární (slave) – sekundární name server by měl být umístěn v jiné síti • nejčastěji u (nadřazeného) providera – sekundární name server "seřizuje svůj obsah" sám a automaticky podle obsahu primárního name serveru • vyžádá si tzv. zone transfer