pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

zóny • zóna – oblast tvořená skupinou domén, nad kterou má někdo konkrétní (jeden subjekt) autoritu • zóny se "zvětšují" vytvářením dceřinných domén • zóny se "zmenšují" delegováním pravomoci (autority) nad dceřinnými doménami – dohází k "vykousnutí" celých podstromů domén ze stávající zóny a ke vzniku nové zóny • zone file – všechny údaje týkající se domén nad kterými má někdo autoritu (týkající se jedné zóny) jsou uchovávány na jednom místě • v jedné databázi, resp. jednom souboru, tzv. zone file • tam kde "žijí" a kde s nimi správce pracuje