pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

jiný pohled na spolehlivost • spolehlivost je o tom, kde v síti má být umístěna "inteligence" – výpočetní kapacita, logika implementující zajištění spolehlivosti • připomenutí: síťová vrstva je ještě ve všech uzlech, transportní již jen v koncových uzlech • ISO/OSI: – inteligence má být v síti • spolehlivost musí být řešena na úrovni síťové vrstvy – inteligence je ve směrovačích – je to drahé a nepružné – nedává to možnost výběru • TCP/IP: – inteligence má být v koncových uzlech • spolehlivost je řešena až v transportní vrstvě – je to lacinější, pružnější • umožňuje to, aby si aplikace vybíraly zda spolehlivost chtějí či nechtějí • teze (TCP/IP): – přenosová vrstva se má starat o přenos dat • má to dělat co nejefektivněji • nemá se rozptylovat dalšími úkoly (např. zajišťováním spolehlivosti, když to si snáze a lépe zajistí koncové uzly sítě) – zajištění spolehlivosti je úkolem koncových uzlů