pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

nespolehlivá komunikace • spolehlivost přenosu – není nikdy absolutní (100%),  je vždy pouze relativní (např. 99%) • důvod: již samotné mechanismy detekce chyb nejsou 100% • někomu může konkrétní míra spolehlivosti stačit, jinému ne – zajištění spolehlivosti je vždy spojeno s nenulovou režií • spotřebovává to výpočetní kapacitu, přenosovou kapacitu, … • pokud by spolehlivost zajišťovalo více vrstev nad sebou, režie se sčítá (násobí) – není to rozumné – TCP/IP to nechce dělat, ISO/OSI to dělá – způsobuje nerovnoměrnosti (nepravidelnosti) v doručování dat • tím, že se opakuje přenos chybně přenesených dat • vadí to hlavně u multimediálních přenosů • zvolené řešení v rámci TCP/IP: – spolehlivost není nikomu vnucována • každá aplikace si může vybrat: – zda vystačí s nespolehlivým přenosem, event. si spolehlivost zajistí sama – nebo zda využije spolehlivost kterou nabízí spolehlivý transportní protokol