pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

nespojovaná komunikace • přenosové služby TCP/IP fungují na nespojovaném principu – nenavazují spojení, posílají data  v dobré víře že příjemce existuje a bude ochoten je přijmout – hlavní přenosový protokol síťové vrstvy (protokol IP) je nespojovaný • výhody: – je to bezestavové • nemění se stav odesilatele ani příjemce – není nutné složitě reagovat na změny v přenosové infrastruktuře, rušením a novým navazováním spojení • vše zajistí adaptivní mechanismy směrování • výhody/nevýhody: – je to výhodné pro "řídké" přenosy • přenosy menších objemů dat, hodně rozložené v čase – není to výhodné pro "intenzivní" přenosy • přenosy větších objemů dat v krátkém časovém intervalu • vyšší vrstvy mohou fungovat spojitě – týká se to především jejich komunikace, ne samotného přenosu (na úrovní síťové vrstvy) – transportní protokol (TCP) vytváří iluzi spojovaného přenosu