pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

důsledky • obliba nespojované (connectionless) komunikace – přenosové mechanismy fungují na nespojovaném principu, teprve vyšší vrstvy mohou fungovat  spojovaně, resp. komunikovat se svými protějšky na spojovaném principu • obliba nespolehlivého přenosu – teze: přenosové mechanismy se mají starat o přenos a  dělat jej co nejefektivněji • nemají se ohlížet na event. ztráty dat • fungování na principu maximální snahy, ale nezaručeného výsledku (best effort) – přenosové mechanismy se maximálně snaží, ale když se jim něco objektivně nedaří, mají právo se na to "vykašlat"