pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

SCTP - vlastnosti • multi-homing – TCP vytváří spojení mezi <IP,port> a <IP,port> • pokud má koncový uzel více rozhraní (je "multihomed"), musí se vybrat právě jedno rozhraní (jedna IP adresa) !!! – pokud spojení přes toto rozhraní  přestane fungovat, je uzel nedosažitelný – SCTP dokáže využít všechna rozhraní, která jsou k dispozici • dokud funguje alespoň jedno, je uzel stále dostupný • zabudovaná ochrana proti útokům (SYN-flooding) – používá 4-fázový handshake, plus další mechanismy ochrany • vždy je zajišťována ochrana proti zahlcení • multi-streaming – TCP vytváří jen jeden proud, data jsou vždy doručována v pořadí • když se v něm "něco zasekne", jsou pozdržena i další ("následující") data – SCTP dokáže pracovat s více proudy • až 64K proudů • i když se v jednom "něco zasekne", ostatní přenáší data nezávisle na ostatních • členění na zprávy – TCP nijak nečlení přenášená data • je  to "byte stream protocol" • příjemce musí "rekonstruovat " původní členění – SCTP zachovává původní členění (různě dlouhých zpráv) • je  to "packet stream protocol"